Developed by

Sairaudet ja päivähoito

Sairaan lapsen hoidon järjestäminen voi tuottaa vaikeuksia lapsen vanhemmille. Työssä käyvällä, alle 10-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä pois työstä lapsen sairauden ja hoidon järjestämisen takia neljäksi päiväksi. Lasteneneuvolan terveydenhoitaja tai lasta hoitava lääkäri voi kirjoittaa todistuksen tilapäisestä hoitolomasta työnantajaa varten. Lain mukainen tilapäinen hoitovapaa on palkatonta. Joillakin aloilla tai työpaikoilla on kuitenkin erikseen sovittu palkallisesta vapaasta hoidon järjestämiseksi.

Jotkut vanhemmat ratkaisevat ongelman antamalla lapselle aamulla särkylääkettä ennen lapsen viemistä päivähoitoon tai kouluun. Mutta särkylääke ei paranna lasta. Päivähoitoon viedyllä lapsella, joka ei ole täysin terve, on alentuneen vastustuskyvyn vuoksi suurempi riski saada jokin muu tauti. Lisäksi lapsi voi tartuttaa päivähoidossa olevat muut lapset. Näin päivähoitoon meno ei ole järkevää kenenkään kannalta.

Pääsääntö on, että sairaita lapsia ei saa viedä päivähoitoon, ja että tarttuvaa tautia sairastava lapsi viedään päivähoitoon vasta, kun tauti ei enää tartu. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa, että lapsi saa mennä päivähoitoon vasta, kun hän on terve. Lapsi on terve, kun hän voi leikkiä ja osallistua päivähoitopaikan toimintaan tarvitsematta erityishuomiota.